این پرسشنامه 35 گویه (سؤال) دارد و در پژوهش مورفی و ساشی در سال 2017 باهدف بررسی ارتباطات، تعامل و رضایت در روابط بین تأمین کنندگان مورد استفاده قرارگرفته است.

5,700 تومان

پرسشنامه روابط بین تامین کنندگان مورفی و ساشی سال ۲۰۱۷

پرسشنامه روابط بین تامین کنندگان مورفی و ساشی دارای ۸ مؤلفه اصلی (ارتباطات شخصی، ارتباطات دیجیتال، ارتباط بدون جانبداری، تماس دوتایی، عقلانیت، تعامل اجتماعی، بازخوردهای متقابل و رضایت) است.

روابط بین تامین کنندگان

روابط بین تامین کنندگان یکی از عوامل کلیدی در نتایج روابط کسب و کار می‌باشد. به طور مؤثر گوش دادن و پاسخ دادن به خریداران می‌تواند تأثیر قابل توجهی در توانایی شرکت در رقابت داشته باشد که این امر امروزه به طور فزاینده‌ای در اینترنت در حال اتفاق است. با این حال با توجه به اینکه فن آوری های جدید مانند اینترنت و رسانه‌های اجتماعی گسترش یافته و استفاده از ارتباطات دیجیتال به سرعت در حال افزایش می‌باشد، نقش رسانه‌های ارتباطی جدید در روابط بین تولید کننده و مصرف کننده آن طور که باید پررنگ و مؤثر نیست.

درک بهتری از تأثیر روش‌های ارتباطی مختلف در تبادل روابط بین سازمان‌ها می‌تواند نه تنها دانشگاهیان را به نفع خود بکار برد، بلکه به مدیران کمک می‌کند تا نیازهای مشتریان را بهتر برآورده و مزیت رقابتی را به دست آورند.

رسانه‌های اجتماعی از قبیل فیس بوک، توییتر، یوتیوب و… باعث افزایش استفاده از ارتباطات دیجیتال بین خریدار و تأمین کنندگان شده‌است. این رسانه‌های جدید، اشتراک گذاری اطلاعات در داخل و بین سازمان‌ها را با تغییر ماهیت و تعداد گزینه‌های ارتباطی در دسترس مدیران، تسهیل می‌کنند. اطلاعاتی که به اشتراک گذاشته می‌شوند شامل اطلاعات سازنده مانند مشخصات محصول و زمان تحویل کالا که مربوط به کار هستند و همچنین اطلاعات اجتماعی که باعث تقویت روابط بین خریداران و تأمین کنندگان می‌شود، می‌باشد.

امروزه با افزایش طرفداران رسانه های اجتماعی، نیاز به توجه به این فناوری جدید توسط تامین کنندگان بسیار ضروری و حائز اهمیت می باشد. چنانچه تمایل به پژوهش بیشتر در این زمینه هستید پرسشنامه رسانه های اجتماعی هیور کیم و همکاران سال ۲۰۱۷ می تواند مفید باشد.

مختصری در موردپژوهش مورفی و ساشی در سال ۲۰۱۷

پرسشنامه روابط بین تامین کنندگان به بررسی نحوه ارتباطات رسانه‌های سنتی و ارتباطات جدید در رضایت در روابط کسب و کار می‌پردازد. در این مطالعه یک مدل مفهومی توسعه داده شده و از لحاظ تجربی به بررسی فرضیه‌هایی از قبیل ارتباط چهره به چهره شخصی، ارتباطات دیجیتال، عقلانیت، تعامل اجتماعی بازخورد متقابل و … می‌پردازد و این ابعاد تعاملی را برای رضایت از رابطه، بررسی می‌کند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که ارتباط شخصی تأثیر مثبت بیشتری نسبت به ارتباطات دیجیتالی با مخاطب (مخاطبین خریدار و تأمین کننده) دارد.

به همراه فیلم آموزش نحوه ورود داده‌های گردآوری‌شده از پرسشنامه به نرم‌افزار spss و آموزش محاسبه پایایی آلفای کرونباخ

مؤلفه‌های پرسشنامه در صفحه‌بندی مناسب تفکیک‌شده‌اند و توضیحات کاملی نسبت به نمره‌گذاری پرسشنامه ارائه‌شده است.

منبع اصلی مقاله به همراه ارجاع دهی مقاله با فرمت APA (استناد منبع در متن و منبع‌نویسی در فهرست مآخذ) آورده شده است.

توضیحات کاملی مبنی بر روایی و پایایی پرسشنامه منطبق با مقاله اصلی پرسشنامه ارائه‌شده است.