این پرسشنامه 72 گویه (سؤال) دارد و در پژوهش دانت و هاریس در سال 2017 با هدف بررسی رفتار مصرف کننده مورد استفاده قرارگرفته است.

6,900 تومان

پرسشنامه رفتار مصرف کننده دانت و هاریس سال ۲۰۱۷

پرسشنامه رفتار مصرف کننده دانت و هاریس دارای ۱۳ مؤلفه اصلی (در نظر گرفتن ارزش فروشگاه، هم‌کاری آنلاین و ایجاد مشارکت، سرعت تکنولوژی تغییر، ارزش خرید درک شده، در دسترس بودن محصول، اعتماد به فروشندگان، درک ارزش خرید در فروشگاه، ارزش درک شده خرید آنلاین، اعتماد به فروشگاه‌های آنلاین، مشارکت محصول، ویژگی‌های اینترنت، لذت خرید و بازاریابی خرید در فروشگاه) است.

رفتار مصرف کننده

نوآوری‌ها در تکنولوژی اساساً نحوه خرید مشتریان و کانال‌هایی که مدیران برای تغییر نیازهای مشتریان سازمان دهی می‌کنند را تغییر داده‌اند. اگرچه بسیاری از مزایای ثبت‌شده در فعالیت‌های خرید چند کاناله برای شرکت‌ها وجود دارد، اما یک پدیده پیش‌بینی‌نشده از رفتار مصرف‌کننده بوجود آمده‌است.

شکل خرید چند کاناله، به رفتار خرید توسط مصرف کنندگان اشاره می‌کند که عمداً از اطلاعات و خدمات یک خرده‌فروش در یک کانال، قبل از خرید از یک خرده‌فروش متفاوت در یک کانال دیگر بهره می‌برند. علی رغم توجه بسیار محدود دانشگاهیان به این موضوع، رسانه‌های تخصصی اخیراً به این تغییر در رفتار مصرف کنندگان پرداخته‌اند. این رویکردها نشان می‌دهد، همانطور که کانال‌های توزیع شرکت‌ها تکامل‌یافته‌اند، فعالیت‌های خرید مصرف کنندگان نیز متفاوت از قبل شده است.

شما می توانید جهت مطالعه بیشتر در این زمینه از پرسشنامه خرید آنلاین مون و همکاران سال ۲۰۱۷ نیز بهره مند شوید.

مختصری در موردپژوهش دانت و هاریس در سال ۲۰۱۷

پرسشنامه رفتار مصرف کننده با استفاده از یک تئوری به بررسی و تجزیه و تحلیل آن می‌پردازد. این مطالعه یک مدل تحقیقاتی از دیدگاه مصرف کننده را بیان می‌کند که به صورت مفهومی و تجربی بررسی شده است. داده‌های این پژوهش از ۲۷۵ مصرف کننده به دست آمده است و مدل سازی معادلات ساختاری برای ارزیابی این مدل تحقیقاتی که شامل سیزده فرضیه می‌باشد استفاده شده است.

یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که رفتار مصرف کننده کاملاً پیچیده است و شامل درجات متفاوتی از ارزش افزوده و رفتار مشترک ارزش آفرینی در کانال‌های آنلاین و آفلاین می‌باشد. به طور خاص، ویژگی‌های مصرف کنندگان، ویژگی‌های محصول در ارتباط با ارزش خرید و تحلیل ارزش آنلاین از سری مسائلی هستند که سبب این پیچیدگی رفتار گردیده‌اند.

به همراه فیلم آموزش نحوه ورود داده‌های گردآوری‌شده از پرسشنامه به نرم‌افزار spss و آموزش محاسبه پایایی آلفای کرونباخ

مؤلفه‌های پرسشنامه در صفحه‌بندی مناسب تفکیک‌شده‌اند و توضیحات کاملی نسبت به نمره‌گذاری پرسشنامه ارائه‌شده است.

منبع اصلی مقاله به همراه ارجاع دهی مقاله با فرمت APA (استناد منبع در متن و منبع‌نویسی در فهرست مآخذ) آورده شده است.

توضیحات کاملی مبنی بر روایی و پایایی پرسشنامه منطبق با مقاله اصلی پرسشنامه ارائه‌شده است.