این پرسشنامه 18 گویه (سؤال) دارد و در پژوهش پارک و همکاران در سال 2017 باهدف بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت مورد استفاده قرارگرفته است.

4,700 تومان

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکتها پارک و همکاران سال ۲۰۱۷

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکتها پارک و همکاران دارای ۶ مؤلفه اصلی (ارتباط ارزشی، استانداردهای اخلاقی، تعهد نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت، رضایت، اعتماد و وفاداری) است.

مسئولیت اجتماعی شرکتها

همانطور که می دانیم وفاداری مصرف‌کننده نقش مهمی در موفقیت کسب وکار در بازارهای رقابتی ایفا می‌کند. مطالعات فراوانی در این زمینه انجام شده است و به بررسی عوامل مختلفی که به مشتریان انگیزه می‌دهد تا به محصولات و خدمات شرکت‌ها وفادار بمانند می‌پردازند. با این حال، باید دانست که تاکید بیشتر بر تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب مشتریان وفادار و افزایش تعداد آن‌ها بسیار مؤثر می‌باشد.

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها معمولاً شامل مسئولیت‌های قانونی، اخلاقی و انسان‌دوستانه است که نشان‌دهنده نگرانی شرکت برای جامعه می‌باشد و همچنین به عنوان یک مکانیزم خود تنظیمی عمل می‌کند که نشان می‌دهد شرکت با این مسئولیت‌ها منطبق است. چنانچه تمایل به پژوهش بیشتر در این زمینه هستید پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت خانی زاده و کاراتپه سال ۲۰۱۷ می تواند مفید باشد.

مختصری در موردپژوهش پارک و همکاران در سال ۲۰۱۷

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکتها نشان می‌دهد که چگونه برخی از عوامل و نتایج مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتریان در صنعت خرده‌فروشی تأثیر می‌گذارد. در واقع این پژوهش نقش مسئولیت اجتماعی شرکت را در بهبود عملکرد مالی و ارزیابی محصول با تمرکز بر چشم‌انداز فعالیت‌های اجتماعی بررسی می‌کند.

نتایج نشان می‌دهد که ارتباط ارزش و استانداردهای اخلاقی مشتریان را به درک این نکته سوق می‌دهد که شرکت متعهد به فعالیت‌های Corporate social responsibility: CSR (مسئولیت اجتماعی شرکت) است که به نوبه خود باعث رضایت بیشتر و اعتماد به شرکت و خدمات آن می‌شود. در نتیجه، سبب می‌شود مصرف کنندگان به شرکت وفادار می‌مانند؛ بنابراین به این دلیل که وفاداری مصرف‌کننده یک پیش‌بینی قابل‌توجه از موفقیت کسب وکار است، عواملی که وفاداری را ترویج می‌کنند، برای دانشجویان و محققان اهمیت زیادی دارند. در این تحقیق ارزش‌های مصرف‌کننده و اهداف مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان دو عامل اصلی CSR و تعهد، در نظر گرفته شده است. این تحقیق همچنین بررسی می‌کند که چگونه ادراکات مصرف‌کننده از CSR به وسیله این دو عامل، وفاداری را افزایش می‌دهد.

به همراه فیلم آموزش نحوه ورود داده‌های گردآوری‌شده از پرسشنامه به نرم‌افزار spss و آموزش محاسبه پایایی آلفای کرونباخ

مؤلفه‌های پرسشنامه در صفحه‌بندی مناسب تفکیک‌شده‌اند و توضیحات کاملی نسبت به نمره‌گذاری پرسشنامه ارائه‌شده است.

منبع اصلی مقاله به همراه ارجاع دهی مقاله با فرمت APA (استناد منبع در متن و منبع‌نویسی در فهرست مآخذ) آورده شده است.

توضیحات کاملی مبنی بر روایی و پایایی پرسشنامه منطبق با مقاله اصلی پرسشنامه ارائه‌شده است.