این پرسشنامه 49 گویه (سؤال) دارد و در پژوهش چن و رحمان در سال 2017 باهدف بررسی گردشگری فرهنگی مورد استفاده قرارگرفته است.

6,100 تومان

پرسشنامه گردشگری فرهنگی چن و رحمان سال ۲۰۱۷

پرسشنامه گردشگری فرهنگی چن و رحمان دارای ۵ مؤلفه اصلی (تجربیات ماندگار گردشگری، مشارکت گردشگر، تماس فرهنگی، توصیه کردن و قصد بازدید مجدد) است.

گردشگری فرهنگی

گردشگرانی که در فعالیت‌های فرهنگی خود در سه سال گذشته شرکت کرده‌اند، تقریباً ۵۴ درصد از جمعیت بزرگسال ایالات متحده را تشکیل می‌دهند. ۷۶ درصد از مسافران ایالات متحده اوقات فراغت خود را در فعالیت‌های فرهنگی می‌گذرانند و حدود ۱۷۱ میلیارد دلار در سال هزینه این سفرها می‌شود.

تحقیقات علمی در زمینه گردشگری فرهنگی فراوان می‌باشد. در این بین، موضوعاتی مانند موزه‌ها و یا مکانهای تاریخی از بازدیدهای بیشتری برخوردار بوده‌اند. برای مدیریت بهتر یک مکان گردشگری فرهنگی، این نکته مهم است که گردشگری فرهنگی را درک کنیم. توریست‌ها به احتمال زیاد دوستان، خویشاوندان و دیگر گردشگران بالقوه خود را به مقصد گردشگری فرهنگی با تعریف خود از مکانی که مشاهده نموده‌اند توصیه می‌کنند. البته باید گفت که رضایت از یک تجربه گردشگری ممکن است برای بازدید مجدد توریست کافی نباشد.

تجارب و تجربه‌های یاد شده باید برای درک بیشتر مقاصد رفتاری گردشگران مورد مطالعه قرار گیرند. این امر بر اهمیت تجربیات گردشگری به‌یادماندنی و تأثیر آن‌ها بر حفظ توریست تاکید می‌کند. علاوه بر این، عمق تجربه و تعامل با بازدید کننده را برای گردشگری فرهنگی باید در نظر گرفت. چنانچه تمایل به پژوهش بیشتر در این زمینه هستید پرسشنامه شایستگی میان فرهنگی بارتل و جیانلئونی سال ۲۰۱۷ می تواند مفید باشد.

مختصری در موردپژوهش چن و رحمان در سال ۲۰۱۷

پرسشنامه گردشگری فرهنگی به بررسی تعامل بازدید کنندگان، ارتباط فرهنگی، تجربه به یاد ماندنی گردشگری و وفاداری مقصد در گردشگری فرهنگی می‌پردازد. در رابطه با این تحقیق از ۳۲۰ نفر از افرادی که طی پنج سال گذشته از مناطق فرهنگی بازدید کرده‌اند سوالاتی شده است.

نتایج بر اهمیت تعاملات متقابل فرهنگی در ایجاد گردشگری فرهنگی تأکید می‌کنند. مقاصد فرهنگی ممکن است بر چگونگی افزایش و بهبود تعامل مؤثر بین گردشگران و میزبان برای افزایش تبادل فرهنگی و ارائه یک تجربه واقعی برای گردشگران تمرکز کنند. همچنین می‌توان گفت که بررسی‌ها نشان می‌دهد مشارکت گردشگر می‌تواند دانش بیشتری را در مورد فرهنگ جدید از طریق روش‌های تعاملی مانند مهمان نوازی میزبان و سرگرمی‌های قابل توجه فراهم کند.

به همراه فیلم آموزش نحوه ورود داده‌های گردآوری‌شده از پرسشنامه به نرم‌افزار spss و آموزش محاسبه پایایی آلفای کرونباخ

مؤلفه‌های پرسشنامه در صفحه‌بندی مناسب تفکیک‌شده‌اند و توضیحات کاملی نسبت به نمره‌گذاری پرسشنامه ارائه‌شده است.

منبع اصلی مقاله به همراه ارجاع دهی مقاله با فرمت APA (استناد منبع در متن و منبع‌نویسی در فهرست مآخذ) آورده شده است.

توضیحات کاملی مبنی بر روایی و پایایی پرسشنامه منطبق با مقاله اصلی پرسشنامه ارائه‌شده است.