این پرسشنامه 32 گویه (سؤال) دارد و در پژوهش کوراس و همکاران در سال 2017 باهدف بررسی عوامل تعیین کننده حفظ مشتری در فضای مجازی مورد استفاده قرارگرفته است

 

5,100 تومان

پرسشنامه حفظ مشتری کوراس و همکاران سال ۲۰۱۷

پرسشنامه حفظ مشتری کوراس و همکاران دارای ۵ مؤلفه اصلی (اعتماد، رضایت، شهرت، ریسک درک شده و قصد خرید مجدد) و ۳ مؤلفه فرعی (صداقت، خیرخواهی و صلاحیت) است.

حفظ مشتری

اطلاعات اینترنتی به عنوان منبع اصلی کلمه دهان به دهان الکترونیکی، چگونگی جستجو و خرید محصولات و خدمات را تغییر داده‌است. افزایش سریع تجارت الکترونیک جهانی بسیاری از صنایع را صرف جلب توجه مصرف‌کننده آنلاین نموده است. محصولات گردشگری در رأس محصولات خریداری‌شده اینترنتی در اسپانیا هستند و این یک روند جهانی است؛ زیرا گردشگری یکی از مهم‌ترین صنایع در تجارت آنلاین جهانی است.

نویسندگان مختلف اشاره کرده‌اند که بخش گردشگری دارای ویژگی‌هایی است که آن را برای تجارت الکترونیکی ایده‌آل می‌سازد. بدون شک، توسعه وب، صنعت گردشگری را تغییر داده‌است و آن را تبدیل به یک رسانه کلیدی جهت تأمین کنندگان صنعت گردشگری نموده است و سبب تغییر رفتار مسافران شده است.

در محیط دیجیتال فعلی، اطلاعات بیش از حد، سهولت مقایسه وب سایت و رقابت قیمت مصرف کنندگان آنلاین را تشویق می‌کند تا ارائه دهندگان خدمات گردشگری‌شان را تغییر دهند؛ بنابراین، برای وب سایت‌های سفر آنلاین، دستیابی به حفظ مشتری یک چالش مهم است که شرکت‌ها را با یک مزیت رقابتی قابل‌توجه روبه رو کرده است و یکی از کلیدهای موفقیت کسب‌وکار و بقای شرکت می‌باشد؛ بنابراین، با وجود اهمیت تجارت الکترونیکی در گردشگری و تحقیقات در حال رشد در این حوزه، درک رفتار خرید مسافران آنلاین هنوز یک مساله چالش برانگیز است و چندین شکاف تحقیقاتی وجود دارد که می‌توانند بررسی شوند.

چنانچه تمایل به مطالعه بیشتر در این زمینه هستید پرسشنامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی دیکسیت سال ۲۰۱۷ می تواند مفید باشد.

مختصری در موردپژوهش کوراس و همکاران در سال ۲۰۱۷

هدف از پرسشنامه حفظ مشتری تعیین این است که آیا ریسک درک شده، مقادیر پیشینی از حفظ مشتری در خرید آنلاین سفر را کاهش می‌دهد یا خیر. نتایج نشان می‌دهد که ریسک خرید درک شده، رابطه بین اعتماد و رضایت را کاهش می‌دهد، به نحوی که هرچه درک ریسک بیشتر باشد، رابطه شدیدتر است.

به همراه فیلم آموزش نحوه ورود داده‌های گردآوری‌شده از پرسشنامه به نرم‌افزار spss و آموزش محاسبه پایایی آلفای کرونباخ

مؤلفه‌های پرسشنامه در صفحه‌بندی مناسب تفکیک‌شده‌اند و توضیحات کاملی نسبت به نمره‌گذاری پرسشنامه ارائه‌شده است.

منبع اصلی مقاله به همراه ارجاع دهی مقاله با فرمت APA (استناد منبع در متن و منبع‌نویسی در فهرست مآخذ) آورده شده است.

توضیحات کاملی مبنی بر روایی و پایایی پرسشنامه منطبق با مقاله اصلی پرسشنامه ارائه‌شده است.