این پرسشنامه 13 گویه (سؤال) دارد و در پژوهش فلیپ و همکاران در سال 2017 باهدف بررسی روابط مشتریان با خرده فروشان مورد استفاده قرارگرفته است.

4,100 تومان

پرسشنامه ارتباط با مشتری فلیپ و همکاران سال ۲۰۱۷

پرسشنامه ارتباط با مشتری فلیپ و همکاران دارای ۳ مؤلفه اصلی (رضایت، اعتماد و وفاداری) است.

ارتباط با مشتری

تعداد خرده فروشان مواد غذایی و دیگر کالاهای مصرفی به سرعت در حال افزایش است. با این وجود، بازار نیازمند استفاده از استراتژی‌های نوآورانه برای حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید می‌باشد. بازاریابی ارتباطات و برنامه‌های وفاداری، استراتژی‌های کلیدی برای شرکت‌هایی هستند که با افزایش رقابت مواجه می‌شوند.

بازاریابی رابطه یک رویکرد بازاریابی است که بر توسعه و نگهداری روابط دراز مدت با مصرف کنندگان متمرکز است. برنامه‌های وفاداری، شیوه‌های کسب و کاری است که شرکتها بیشتر به دنبال افزایش ارتباط با مشتری هستند. علاوه بر این، تصمیم گیری یک ابزار قدرتمند استراتژیک برای خرده فروشان جهت نفوذ به مصرف کنندگان است. جریان آهسته اقتصاد جهانی، سبب شده است که مصرف کنندگان خرید خود را کاهش داده و خرده فروشان را تحت تأثیر قرار داده است. در واقع، جستجوی یک رابطه قوی با مشتریان، یک راهکار مهم برای کسب و کار در بخش رقابتی است که مشتریان به شدت خواستار آن می‌باشند.

گرچه سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های بزرگ نقش مهمی را ایفا می‌کنند، فروشگاه‌های کوچکتر در برخی مناطق رشد قابل توجهی داشته‌اند و سهم قابل توجهی دارند. یک فروشگاه مدرن باید نیازهای زندگی مصرف کنندگانی که مایل به خرید محصولات مواد غذایی برای چند روز آینده خود نه برای هفته‌های آینده هستند را برآورده کند. علاوه بر این، مصرف کنندگان زمانی وفت خود را صرف جستجوی مواد مورد نیاز خود در سوپرمارکت می‌کنند که مزایای بیشتری را در یک محصول خاص ارائه کند. چنانچه تمایل به پژوهش بیشتر در این زمینه دارید پرسشنامه ارزش مشتری در توسعه برند مرز و همکاران سال ۲۰۱۸ می تواند مفید باشد.

مختصری در موردپژوهش فلیپ و همکاران در سال ۲۰۱۷

هدف پرسشنامه ارتباط با مشتری مشخص کردن اولویت‌های طراحی شده توسط خرده فروشان مواد غذایی در رابطه با بازاریابی جهت جلب مشتریان می‌باشد. نتایج اصلی این مطالعه نشان می‌دهد که سوپرمارکت‌ها باید به این موضوع توجه کنند که سطح بالاتری از اعتماد مشتریان (به طور مستقیم) سبب وفاداری مشتریان (غیر مستقیم) می‌گردد. علاوه بر این، تأثیر مثبت رضایت مشتریان بر وفاداری آنان سبب می‌شود که خریداران در آینده نیز محصولات مورد نیازشان را از خرده فروشی که رضایت آنان برآورده ساخته است تهیه نمایند.

به همراه فیلم آموزش نحوه ورود داده‌های گردآوری‌شده از پرسشنامه به نرم‌افزار spss و آموزش محاسبه پایایی آلفای کرونباخ

مؤلفه‌های پرسشنامه در صفحه‌بندی مناسب تفکیک‌شده‌اند و توضیحات کاملی نسبت به نمره‌گذاری پرسشنامه ارائه‌شده است.

منبع اصلی مقاله به همراه ارجاع دهی مقاله با فرمت APA (استناد منبع در متن و منبع‌نویسی در فهرست مآخذ) آورده شده است.

توضیحات کاملی مبنی بر روایی و پایایی پرسشنامه منطبق با مقاله اصلی پرسشنامه ارائه‌شده است.